O proxecto impulsado pola sociedade LÚPULO TECNOLOGÍA DE GALICIA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA (LU.TE.GA) pretende a reimplantación do cultivo do lúpulo en Galicia, a súa transformación e comercialización entre os principais productores de cervexa.

A cooperativa LU.TE.GA está integrada por profesionais do mundo agrario e industrial que se agruparon apostando po lo asociacionismo como filosofía emprendedora.Inicio Cultivo Lexislación Comunicación Contacto SRC

© Lutega SL.